STAFF logotyp

STAFF 2

STAVSUNDSHOLMENS FASTIGHETSÄGARFÖRENING

Stavsundsholmen är en del av Härön i Tjörns kommun. Söker du information om Härön och dess vackra natur och de olika föreningar, som finns här hänvisar vi till hemsidan för Härön.

Denna hemsida är inrättad för oss boende på den sydöstra delan av Härön som kallas Stavsundsholmen.

Om den ideella föreningen STAFF

STAFF är en idell föreningen som bildades 26 juni 2005 för att tillvarata de boendes intressen i vissa för Stavsundsholmen specifika frågor.

Vi som bor på Stavsundsholem är naturligtvis också medlemmar i några andra föreningar: HIF - Häröns Intresseförening och Kyrkesund Häröns Samfällighetsförening (f.d. Vägföreningen).

Bakgrunden till bildandet av STAFF är det faktum att Elin Sundbergs stiftelse, som äger "all" mark runt de nu avstyckade ca 30 fastigheterna planerar att sälja all sin mark på Stavsundsholmen.

År 2016 ombildades föreningen på grund av delvis ändrade förutsättningar, varför vi använder kortnamnet STAFF 2

Föreningens syften är:


Denna sida ändrades 2024-02-11